SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
          Trang chủ | Đăng nhập | Góp ý      
Danh Mục
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng TBT
0236.3638.777
Chat Skype
Quảng cáo
Hoạt động hỏi đáp

Hoạt động hỏi đáp của Văn phòng TBT Thành phố Đà Nẵng

Văn phòng TBT thành phố Đà Nẵng đặt tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành phố Đà Nẵng.

Liên quan đến các vấn đề về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (hàng rào kỹ thuật trong thương mại), các bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:   

 


CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Địa chỉ          :  Đường Đoàn Nguyễn Thục, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại      :  0511.3638777, 0511.3638775, 0511.3638772

E-mail           :  ltdc@danang.gov.vn


 

Những câu hỏi về quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn hoặc quy trình đánh giá sự phù hợp liên quan tới thị trường nước ngoài, bạn có thể gửi thư yêu cầu,  e-mail hoặc điền vào mẫu form sau đây:

Mẫu đặt câu hỏi  vào đây

Xem câu hỏi mới gửi  vào đây


Tệp tin đính kèm


 
Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chât lượng thành phố Đà Nẵng | Cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của thành phố Đà Nẵng về hàng rào kỹ thuật trong thương mại | hàng rào kỹ thuật | tbtdanang | Cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của thành phố Đà Nẵng về hàng rào kỹ thuật trong thương mại | |
CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ : Đường Đoàn Nguyễn Thục, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Email: ltdc@danang.gov.vn
Điện thoại: 0511.3638777, 0511.3638775, 0511.3638772
Copyright 2016 - Developed by Viet Truc Tuyen