SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
          Trang chủ | Đăng nhập | Góp ý      
Danh Mục
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng TBT
0236.3638.777
Chat Skype
Quảng cáo
Hoạt động Thông báo

Để đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp được xây dựng, ban hành và áp dụng cho phép các nhà cung cấp hoặc sản phẩm có xuất xứ từ lãnh thổ của bất kỳ nước Thành viên nào khi tiếp cận thị trường, đều được đối xử không kém thuận lợi hơn các điều kiện áp dụng cho các nhà cung cấp hoặc các sản phẩm nội địa tương tự hoặc cho các sản phẩm tương tự xuất xứ từ bất cứ nước nào khác, Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (Hiệp định TBT) có quy định:

  • "Khi chưa có một tiêu chuẩn quốc tế tương ứng hoặc nội dung kỹ thuật của một quy định kỹ thuật dự kiến ban hành không phù hợp với nội dung kỹ thuật của các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan và nếu quy định kỹ thuật đó có ảnh hưởng lớn tới thương mại của các Thành viên khác" (điều 2.9 - Hiệp định TBT);
  • "Khi một văn bản hướng dẫn hoặc kiến nghị có liên quan được một cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành không còn hiệu lực hoặc nội dung kỹ thuật của một quy trình đánh giá sự phù hợp được đề xuất không phù hợp với các hướng dẫn và kiến nghị có liên quan do các cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành, và nếu một quy trình đánh giá sự phù hợp cụ thể có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới thương mại" ( điều 5.6 - Hiệp định TBT), thì các Thành viên có dự kiến soạn thảo, ban hành và áp dụng các tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật, quy trình đánh giá sự phù hợp đó, phải thông báo càng sớm càng tốt thông qua Ban Thư ký WTO để các bên có quan tâm biết và gửi góp ý.

Theo tbt.org.vn


Tệp tin đính kèm

   cac-bien-phap-han-che-nhap-khau-phi-the-quan-24-638.jpg

 
Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chât lượng thành phố Đà Nẵng | Cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của thành phố Đà Nẵng về hàng rào kỹ thuật trong thương mại | hàng rào kỹ thuật | tbtdanang | Cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của thành phố Đà Nẵng về hàng rào kỹ thuật trong thương mại | |
CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ : Đường Đoàn Nguyễn Thục, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Email: ltdc@danang.gov.vn
Điện thoại: 0511.3638777, 0511.3638775, 0511.3638772
Copyright 2016 - Developed by Viet Truc Tuyen